Terms & Conditions

Kami menitik beratkan kualiti semua produk perkhidmatan kami dan akan memastikan pelangan menerima produk dan berpuas hati dengan perkhidmatan yang kami sediakan. Sekiranya kualiti cetakan kami tidak seperti yang anda harapkan, anda boleh membuat aduan kepada kami di admin@mycard2u.com dalam tempoh 3 hari selepas menerima produk kami.

Untuk makluman anda, kami hanya menerima aduan berkenaan kualiti percetakan sahaja. Kami tidak bertanggungjawab dengan sebarang kesilapan pada tulisan (wording) dan kesilapan ejaan pada setiap produk kami. Ini kerana kami akan memastikan pelangan memeriksa dan membuat pengesahan artwork (confirmation artwork) sebelum pihak kami memulakan cetakan.

Powered By OpenCart
Print myCard2u © 2017